הבית בשרון- כפר יונה

v6a_pp
v6a_pp
v5a_pp
v5a_pp
2018-01-15-PHOTO-00000056
2018-01-15-PHOTO-00000056
2018-01-15-PHOTO-00000054
2018-01-15-PHOTO-00000054
2018-01-15-PHOTO-00000057
2018-01-15-PHOTO-00000057
2018-01-15-PHOTO-00000059
2018-01-15-PHOTO-00000059
כפר יונה
כפר יונה
כפר יונה חזית הבניין
כפר יונה חזית הבניין
כפר יונה חזית
כפר יונה חזית