top of page

פרויקטים

תאומי ארגמן - נס ציונה

תאומי ארגמן - נס ציונה

הרואה 151-153

הרואה 151-153

בניין הדואר

בניין הדואר

NEO-גבעת שמואל

NEO-גבעת שמואל

הוד השרון יובלים - מגרש 1002

הוד השרון יובלים - מגרש 1002

הילולי כפר יונה

הילולי כפר יונה

מודיעין מגרש 106

מודיעין מגרש 106

יובלים - פארק חדרה

יובלים - פארק חדרה

מוצקין 10 תל אביב

מוצקין 10 תל אביב

הוד השרון יובלים - מגרש 1003

הוד השרון יובלים - מגרש 1003

נווה שוסטר - נס ציונה

נווה שוסטר - נס ציונה

יובלים - אשדוד

יובלים - אשדוד

Canaan_Shenhav_Rishon_Cam_030_Yam_04_cro

כפר אבות - פרואטיה בים

עיר ימים

עיר ימים

מבנן 4

מבנן 4

מצליח

מצליח

צהלה

צהלה

כפר גנים

כפר גנים

סמארט 3- חולון

סמארט 3- חולון

יפו בריבוע

יפו בריבוע

קראוזה

קראוזה

מגדל הראשונים

מגדל הראשונים

רמות בעיר בנין 1-4

רמות בעיר בניין 1-4

v6a_pp

כפר יונה 105

EfUCKnBg

כלניות

קרית התקשורת

קרית התקשורת

מצליח- קרית האמנים

מצליח- קרית האמנים

יבנה 4 עונות

יבנה 4 עונות

אריאל

אריאל

ארגמן 401

ארגמן 401

הגדוד העברי

הגדוד העברי

ראשונים 2

מגדל הראשונים 2

השמורה- ראש העין

השמורה- ראש העין

רייספלד- קריית אונו

רייספלד קרית אונו

האולפנים המאוחדים

האולפנים המאוחדים

bottom of page